Workshop weekend Urban Sketching in de Herfst 2021

 99,00

(For English see below)

We gaan in het weekend van 6 en 7 november de prachtige herfstkleuren van het Bunderbos en Kasteel Elsloo schetsen. Ik neem je mee en geef tips over hoe je prachtige schetsen met herfstkleuren maakt.
Je ontvangt een palet met mijn handgemaakte aquarelverf, die je mag houden (ter waarde van € 65 en inbegrepen in de prijs!).

Out Of Stock

SKU: WS-202101 Category:

Please Note!

I am currently preparing a big shop update. By the end of September 2021 you will find many more handmade watercolor paints in stock.

Description

Deze workshop is volgeboekt. Neem contact op om op de wachtlijst gezet te worden.

We gaan schetsen in het Bunderbos en Kasteelpark bij Elsloo in Zuid-Limburg. Ik geef je praktische tips voor het maken van urban sketches in de natuur met prachtige herfstkleuren. Je krijgt ruim de tijd om in deze prachtige omgeving te schetsen, terwijl ik je persoonlijke tips geef over onder andere:

 • urban sketching in de natuur
 • met fineliner natuurlijke structuren aanbrengen
 • het mengen van prachtige herfstkleuren met aquarelverf
 • werken met contrasten en licht
 • je compositie bepalen

Waar ik voor zorg:

 • Je ontvangt een palet met mijn handgemaakte aquarelverf (inbegrepen en ter waarde van € 65). Het palet met verf mag je houden. Deze bevat 6 kleuren in hele napjes. Hiermee kun je prachtige herfstkleuren aanbrengen en mengen. Uiteraard mag je ook je eigen aquarelverf gebruiken.
 • Voldoende aquarelpapier van professionele kwaliteit
 • Aquabrushes (penselen met water in de steel). Deze mag je tijdens de workshop lenen.
 • Tissues om je penselen mee schoon te maken
 • Diverse fineliners die je tijdens de workshop kunt lenen en proberen

Zelf meenemen:

 • Een krukje of iets anders om op te zitten (optioneel als je liever staat tijdens het schetsen)
 • Eventueel je eigen aquarelverf (als je deze liever gebuikt)
 • Eventueel je eigen fineliners of pen (als je deze liever gebuikt)
 • Je eigen aquarelpapier of schetsboek (als je deze liever gebuikt)
 • Neem wat te eten en drinken mee, want ook schetsen kan veel energie kosten.
 • Draag kleding die past bij het weertype en de temperatuur. Een water- en winddichte jas is aan te bevelen.
 • Bij slecht weer: Een paraplu, want we schetsen bij af en toe wat regen gewoon door. Ik ken ook wat plekjes in het bos waar we kunnen schuilen en door kunnen schetsen.

Praktisch

De workshop duurt twee keer 4 uren. In totaal dus 8 uren uren. Mocht je van ver komen en op eigen gelegenheid een overnachting boeken, weet dan dat er in de omgeving voldoende te schetsen valt in je vrije uurtjes. Ik kan je daar tips over geven.


Geplande datums:

 • zaterdag 6 november 2021, 12:30-16.30 uur
 • zondag 7 november 2021, 10:00-14.00 uur

Enkel bij extreem slecht weer gaat het weekend niet door. Ik zal dit beoordelen naar de weersverwachtingen. Je ontvangt uiterlijk op de dag vóór de eerste workshopdag bericht per e-mail als de workshop door extreem weer niet door kan gaan. Als het eerder duidelijk is dat ik het weekend niet door kan laten gaan vanwege het weer of andere oorzaken, dan zal ik je eerder al inlichten. Met de deelnemers zal ik proberen een alternatief weekend proberen te plannen. Indien dat niet lukt ontvang je uiteraard je geld terug.


We verzamelen bij de parkeerplaats Terhagen, Elsloo (Gratis parkeren).


We lopen kleine stukken naar onze schetsplekken. Wandelschoenen of schoenen die vies mogen worden, zijn aan te raden. Het is belangrijk dat je goed ter been bent vanwege de bosrijke omgeving.


We houden ons aan de geldende corona-maatregelen.
Kom niet als je klachten hebt die passen bij corona.


ENGLISH

This workshop is fully booked. Contact me if you would like to be on the waiting list.

In the weekend of 6 and 7 November, we will sketch the beautiful autumn colors of the Bunderbos and Elsloo Castle. I will take you along and give you tips on how to make beautiful sketches with autumn colors.
You will receive a palette of my handmade watercolor paints, which you can keep (worth €65 and included in the price!). I will speak English and Dutch during the workshop.

We are going to sketch in Bunderbos and Kasteelpark near Elsloo in South Limburg. I will give you practical guidance for making urban sketches in nature with beautiful autumn colors. You will have plenty of time to sketch in this beautiful environment, while I give you personal tips on, among other things:

 • urban sketching in nature
 • applying natural structures with fineliner
 • mixing beautiful autumn colors with watercolor paint
 • working with contrasts and light
 • determining your composition

What I will provide:

 • You will receive a palette of my handmade watercolor paints (included and worth €65). You can keep the paint palette. This contains 6 colors in full pans.
 • With these paints you can apply and mix beautiful autumn colors. Of course you can also use your own watercolor paints.
 • Plenty of professional-quality watercolor paper
 • Aquabrushes (brushes with water in the handle). You can borrow these during the workshop.
 • Tissues to clean your brushes
 • Various fineliners that you can borrow and try during the workshop

Please, bring the following yourself:

 • A stool or something else to sit on (optional if you prefer standing while sketching)
 • Possibly your own watercolor paint (if you prefer to use it)
 • Possibly your own fineliners or pen (if you prefer to use these)
 • Your own watercolor paper or sketchbook (if you prefer to use it)
 • Take something to eat and drink with you, because sketching can cost a lot of energy.
 • Wear clothes that match the weather and temperature. A waterproof and windproof jacket are recommended.
 • In bad weather: An umbrella, because we will continue sketching in the event of some rain. I also know some places in the woods where we can find shelter for the rain and continue sketching.

Practical information:

The workshop will last two times 4 hours. So a total of 8 hours. If you travel from far and book an overnight stay yourself, know that there is plenty to sketch in your free hours in the area. I can give you tips on that.


Scheduled Dates:

 • Saturday, November 6, 2021, 12:30-4:30 PM
 • Sunday, November 7, 2021, 10:00 AM-2:00 PM

The weekend will only be canceled in case of extremely bad weather. I will judge this according to the weather forecast. You will be notified by e-mail no later than the day before the first workshop day, if the workshop cannot take place due to extreme weather. If it is clear sooner that I cannot run the weekend due to the weather or other reasons, I will inform you sooner. I will try to plan an alternative weekend with the participants. If that doesn’t work, you will of course receive your money back.


We will meet at parking area Terhagen, Elsloo (free parking).


We will walk short distances to our sketch spots. Hiking boots or shoes that can get dirty are recommended. It is important that you have good mobility because we will walk in the woods.


We will follow the corona measures in force.
Do not come if you have health issues that might indicate corona.


 

My account
(0)
Cart
Learn
PAINTS